ДОБРОДОЈДОВТЕ ВО

ГРАД НА СОНЦЕТО,
ТРАДИЦИЈАТА
И СРЕЌАТА!Please update your Flash Player to view content.

ПОЛИТИКА НА КВАЛИТЕТ

 

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

 

 

Општина Гевгелија својата деловна филозофија ја темели на услуги кои во потполност се усогласени со барањата на граѓаните и важечките закони.

 

Стратешки цели на Општина Гевгелија се :

-           Задоволни корисници/граѓани

-           Просперитетна и богата локална заедница.


Општина Гевгелија утврдените Стратешки цели ги остварува со почитување на следните начела:

 

-           Еднаквост на сите корисници/граѓани.

-           Сите корисници/граѓани имаат право на заштита.

-           Услугите кои ги пружа Општината мора да бидат ефикасно и економично реализирани.

-           Исполнување на потребите и очекувањата на граѓаните, согласно најдобра пракса и Законот, е прв приоритет во вршењето на услугите на Општинската администрација.

-           Врвен квалитет на услугите е одговорност на секој вработен во Општинската администрација.

-           Тимска работа базирана на комуникација помеѓу општинските и  јавните служби претставува основа на нашата компетентност и услужност.

-           Планирање, превентива, подобрување и иновации во кој се вклучени граѓаните, вработените и другите заинтересирани страни.     

-           Градење на партенерски односи со сите заинтересирани страни кои учествуваат во унапредување на нашите услуги е наша трајна определба.

-           Оддржлив развој базиран на квалитет, заштита на животна средина, општа сигурност и безбедност на граѓаните.

-        Спроведувањето на оваа Политика и достигнување на нова деловна култура се овозможува со Програми за обучување и мотивација на вработените во Општинската администрација.

-         Преиспитување на Системот за квалитет од страна на Општинската управа се реализира со цел воспоставување на процес на постојано подобрување на планираните задачи и цели за квалитет.

 

 

 

 

                    Дата                                                                                    Градоначалник

               20.11.2017                                                                          на Општина Гевгелија

                                                                                                                     м-р Сашо Поцков 

БИЗНИС ПОНУДА

КУЛТУРА

ТУРИСТ ИНФО

АКТУЕЛНО

_____________________
 

НАРЕДНИ НАСТАНИ

_____________________