ДОБРОДОЈДОВТЕ ВО

ГРАД НА СОНЦЕТО,
ТРАДИЦИЈАТА
И СРЕЌАТА!Please update your Flash Player to view content.

СОСТАВ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

 

Име и презиме

функција

партија

Ташко Дојчинов

претседател

СДСМ и коалиција

Даниела Иљкова

член

СДСМ и коалиција

Тихомир Ручкоманов

член

СДСМ и коалиција

Тодор Ристов

член

СДСМ и коалиција

Магдалина Делковска

член

СДСМ и коалиција

Перо Стојанов

член

СДСМ и коалиција

Митко Алчинов

член

СДСМ и коалиција

Виктор Кралев

член

СДСМ и коалиција

Снежана Ташевска

член

СДСМ и коалиција

Елизабета Јаневска

член

СДСМ и коалиција

Андон Сарамандов

член

ВМРО-ДПМНЕ и коалиција

Зоран Лазаровски

член

ВМРО-ДПМНЕ и коалиција

Марија Магдинчева-Шопова

член

ВМРО-ДПМНЕ и коалиција

Ристо Камов

член

ВМРО-ДПМНЕ и коалиција

Ангелинка Петкова

член

ВМРО-ДПМНЕ и коалиција

Игор Илков

член

ВМРО-ДПМНЕ и коа лиција

Трајко Арџанлиев

член

ВМРО-ДПМНЕ и коалиција

Томе Ќичуков

член

Независен Советник

Ристо Горгиев

член

Независен Советник

 

 

БИЗНИС ПОНУДА

КУЛТУРА

ТУРИСТ ИНФО

АКТУЕЛНО

_____________________
 

НАРЕДНИ НАСТАНИ

_____________________