ДОБРОДОЈДОВТЕ ВО

ГРАД НА СОНЦЕТО,
ТРАДИЦИЈАТА
И СРЕЌАТА!Please update your Flash Player to view content.

ФОРМУЛАРИ

 ФОРМУЛАРИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ
 БАРАЊЕ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ

ФОРМУЛАРИ ЗА СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА

ОПШТИ ФОРМУЛАРИ

 • БАРАЊЕ ЗА ПРИЕМ КАЈ ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
 • БАРАЊЕ ЗА ПРИЕМ КАЈ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
 • ОПШТО БАРАЊЕ ДО ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА И ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
 • БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА НОВОРОДЕНЧЕ И ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
 • БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА ЗА ТОЧНА АДРЕСА НА ОБЈЕКТ И ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
 • БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КОПИЈА ОД ПОТВРДА ЗА ТОЧНА АДРЕСА НА ОБЈЕКТ И ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
 • БАРАЊЕ ЗА ГРАДЕЖНА, КОМУНАЛНА И ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
 • Кликнете овде за да ги правземете сите формулари

ФОРМУЛАРИ ЗА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ

 • БАРАЊЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ
 • БАРАЊЕ ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ
 • БАРАЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И КАТЕГОРИЗАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ ОД МАЛ ОБЕМ
 • БАРАЊЕ ЗА ЗАВЕРКА НА НОРМАТИВИТЕ ЗА ХРАНА И ПИЈАЛОЦИ
 • УПАТСТВО ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ВРШИТЕЛИ НА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ

 

Формулари за урбанистичка документација 

 

БИЗНИС ПОНУДА

КУЛТУРА

ТУРИСТ ИНФО

АКТУЕЛНО

_____________________
 

НАРЕДНИ НАСТАНИ

_____________________