ДОБРОДОЈДОВТЕ ВО

ГРАД НА СОНЦЕТО,
ТРАДИЦИЈАТА
И СРЕЌАТА!Please update your Flash Player to view content.

Артикли

ОБЈАВИ

- РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТ ЗА ПОЖАРНИКАР СПАСИТЕЛ ВО ТППЕ ГЕВГЕЛИЈА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ПО УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ДАВИДОВО-ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА, ЈАВНАТА ПРЕЗЕНТАЦИЈА СО СТРУЧНО ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ПЛАНОТ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 23.01.2019 ГОДИНА ВО 13:00 ЧАСОТ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ПОДРАЧНОТО УЧИЛИШТЕ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ВО СЕЛО ДАВИДОВО 

 - ПРЕДЛОГ ПЛАН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ДАВИДОВО

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ПО УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО МИЛЕТКОВО-ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА, ЈАВНАТА ПРЕЗЕНТАЦИЈА СО СТРУЧНО ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ПЛАНОТ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 23.01.2019 ГОДИНА ВО 12:00 ЧАСОТ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ПОДРАЌНОТО УЧИЛИШТЕ "РИСТО ДИНЕВ" ВО СЕЛО МИЛЕТКОВО

- ПРЕДЛОГ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО МИЛЕТКОВО

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Јавен повик за градежни работи за проектот „Регулација на речното корито на Сува (Конска) река - фаза 1“ (AQUA-M II) во Гевгелија со финансиска помош од ИНТЕРРЕГ - ИПА Програмата за прекугранична соработка Грција - Република Македонија 2014 – 2020 (Повик бр.: CCI: 2014TC16I5CB009)

БИЗНИС ПОНУДА

КУЛТУРА

ТУРИСТ ИНФО

АКТУЕЛНО

_____________________
 

НАРЕДНИ НАСТАНИ

_____________________