ДОБРОДОЈДОВТЕ ВО

ГРАД НА СОНЦЕТО,
ТРАДИЦИЈАТА
И СРЕЌАТА!Please update your Flash Player to view content.

Артикли

БУЏЕТ

 
    -  ЈПКД КОМУНАЛЕЦ
 

- ПРОГРАМА ЗА РАБОТНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2014 ГОДИНА

- ПРОГРАМА ЗА РАБОТНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА

- ПРОГРАМА ЗА РАБОТНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

- ПРОГРАМА ЗА РАБОТНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2017 -1 ГОДИНА

- ПРОГРАМА ЗА РАБОТНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2017 -2 ГОДИНА

- ПРОГРАМА ЗА РАБОТНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2018 ГОДИНА

- ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 01.01.2012 - 31.12.2012 ГОДИНА

- ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 01.01.2013 - 31.12.2013 ГОДИНА

- РЕВИДИРАН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013 ГОДИНА

- ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 01.01.2014 - 31.12.2014 ГОДИНА

- РЕВИДИРАН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014 ГОДИНА

- ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 01.01.2015 - 31.12.2015 ГОДИНА

- ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 01.01.2016 - 31.12.2016 ГОДИНА

- ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ  01.01.2017 - 31.12.2017 ГОДИНА

  - ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ЗА 2016 ГОДИНА

ООУ КРСТЕ МИСИРКОВ - ГЕВГЕЛИЈА
ООУ ВЛАДО КАНТАРЏИЕВ- ГЕВГЕЛИЈА
ООМУ ВАСО КАРАЈАНОВ - ГЕВГЕЛИЈА
ЈОУ ДГ "ДЕТСКА РАДОСТ" - ГЕВГЕЛИЈА

БИЗНИС ПОНУДА

КУЛТУРА

ТУРИСТ ИНФО

АКТУЕЛНО

_____________________
 

НАРЕДНИ НАСТАНИ

_____________________